Mermer & Deri Karo Laminat Parkeler
Siyah Mermer Karo Laminat Parke

Siyah Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm – 4V – AC4/32 – isowaxx – 1Palet:48 Paket/98.256m2 – 1Pk:2.047m2

Bej Mermer Karo Laminat Parke

Bej Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm – 4V – AC4/32 – isowaxx – 1Palet:48 Paket/98.256m2 – 1Pk:2.047m2

Kiremit Taş Desen Karo Laminat Parke

Kiremit Rengi Taş Desen Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm 4V AC4/32 1Pk:2.047m2

Deri Desen Gri Renk Karo Laminat Parke

Deri Desen Gri Renk Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm 4V AC4/32 1Pk:2.047m2

Deri Desen Krem Renk Karo Laminat Parke

Deri Desen Krem Renk Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm 4V AC4/32 1Pk:2.047m2

Deri Desen Kahve Karo Laminat Parke

Deri Desen Kahve Renk Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm 4V AC4/32 1Pk:2.047m2

Metal Demir Karo Laminat Parke

Metal Demir Karo Laminat Parke 8mmx330mmx638mm 4V Derzli – AC4/32 – Panel 10 Adet – 1 Paket:2,105m²

Metalik Gri Karo Laminat Parke

Metalik Gri Karo Laminat Parke 8mmx408mmx1224mm AC5/33 Düz Kenar Oluksuz Antistatik 1 Kutu: 0.999 m² kutu başına Plank: 2 Adet

Karo Laminat Parke Siyah Mermer

Siyah Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm  4V oluklu AC4/32  1Pk:2.047m2

Karo Laminat Parke Çini Kapuçino

Kapuçino Çini Mat Yüzey Karo Laminat Parke Çini 8mmx282mmx605mm  4V oluklu AC4/32  1Pk:2.047m2  1Pk Ağırlığı: 16.5kg