Mermer & Deri Karo Laminat Parke
Beyaz Gri Mermer Karo Laminat Parke

Beyaz Açık Gri Mermer Karo Laminat Parke 8mmx327mmx1291mm 4V Derzli – AC4/32 – Antistatik – Mavi Melek – Düzensiz, kaba karakter – 1Pk:2.53m2

Siyah Mermer Karo Laminat Parke

Siyah Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm – 4V – AC4/32 – isowaxx – 1Palet:48 Paket/98.256m2 – 1Pk:2.047m2

Bej Mermer Karo Laminat Parke

Bej Mermer Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm – 4V – AC4/32 – isowaxx – 1Palet:48 Paket/98.256m2 – 1Pk:2.047m2

Deri Desen Gri Renk Karo Laminat Parke

Deri Desen Gri Renk Karo Laminat Parke 8mmx282mmx605mm 4V AC4/32 1Pk:2.047m2